Úvodní strana

Základní informace - poloha

Obecní úřad Starostka obce:
Ilona Šerpánová
telefon: 603 572 273

Úřední hodiny:
Pondělí: 8 - 12 a 13 - 18 hod.
Středa: 8 - 12 hod.

Počet obyvatel: 512 (k 1.1.2019)
Katastrální výměra: 495 ha

Poloha:

Poloha


Aktuální informace
28.05.2020: Dětský den na hájence - zrušeno

 Původně plánovaný DEN DĚTÍ, který jsme chtěli s dětmi oslavit tuto sobotu 30.5.2020, je bohužel z důvodu hygienických opatření, souvisejicích s Covid-19, ZRUŠEN.

Pokud se situace kolem Covid-19 bude vyvíjet pozitivně, náhradní termín akce byl naplánován na 15.8.2020. O tom, zda se akce uskuteční-budete dopředu informováni.

Všem dětem přejeme krásný svátek, pohodové pondělí a hodně zdraví !

                                                                                                                                                                                  kolektiv OÚ


25.05.2020: Rozvolnění opatření související s epidemií koronaviru

V pondělí 25. května 2020 dojde k dalšímu velkému rozvolnění opatření související s epidemií koronaviru.
Otevřeny budou vnitřní prostory restaurací, hotely a venkovní kempy, interiéry hradů a zámků, otevřeny mohou být i koupaliště a wellness, umožněny budou návštěvy v sociálních a zdravotnických zařízeních.
Hromadné akce se mohou konat do 300 osob, do škol se mohou vrátit i žáci 1. stupně základních. Vše za přesně definovaných přísných hygienických podmínek.

I nadále platí povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách a v hromadné dopravě. Venku ji lidé budou muset nosit jen tehdy, pokud budou k jinému člověku blíž než dva metry a současně nepůjde o člena domácnosti. V restauraci bude možné roušku odložit jen při konzumaci jídla, personál je povinen roušky nosit. Všude musí být dostupná dezinfekce. Restaurace budou muset zavírat ve 23.00 hodin.

S platností od pondělí 25. května 2020 dojde v regionální autobusové dopravě k částečné obnově spojů - podrobnosti na stánkách IDOL 
ZDE školní spoje   
ZDE dálkové spoje

 


 


13.05.2020: Čištění hasičské nádrže v Doubí

V pátek 22. 5. 2020 proběhne od 16 hodin za příznivého počasí čištění hasičské nádrže v Doubí.
Košťata a lopaty s sebou, drobné občerstvení bude zajištěno.


 


13.05.2020: Svoz kovového odpadu

Sbor dobrovolných hasičů Čtveřín - Doubí provede v sobotu 16.5.2020 svoz kovového šrotu.
Železný šrot dávejte ke krajnici již v pátek večer, nebo v sobotu do 8 hodin ráno tak, aby nebyla omezena bezpečnost silničního provozu.


 


05.05.2020: Vývoz popelnic v letním období

Od května do října budou popelnice s červenou i se žlutou známkou vyváženy pouze v sudých týdnech,vždy ve středu.

Termíny vývozů od května do října:

Květen:        13.5. a 27.5.
Červen:       10.6. a 24.6.
Červenec:    8.7. a 22.7.
Srpen:          5.8. a 19.8.
Září:            2.9, 16.9., 30.9.
Říjen:           14.10. a 28.10.


 


30.04.2020: Výluka na trati a uzavírka přejezdu

Od soboty 2.5.2020 do úterý 26.5.2020 dojde k výluce na trati Hodkovice nad Mohelkou – Turnov.

Náhradní autobusová doprava se týká VŠECH VLAKŮ, jak osobních vlaků (ARRIVA) tak rychlíků Pardubice-Liberec Českých drah.

Ve vybrané dny je výluka až z/do Semil (Hodkovice-Semily), nebo již z/do Liberce (Liberec – Turnov).

Ve dnech 18.5.2020 - 23.5.2020 je uzavřen přejezd v Doubí (klikněte na znění veřejné vyhlášky o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci).

Komplexní informace (včetně etap, zahájení a ukončení, výlukového JŘ) najdete na webu IDOL ZDE


Objízdné trasy:

Objízdná trasa bude vedena po silnici III/2799, III/2794 a III/2791 přes obce Pěnčín, Radimovice a Paceřice zpět na silnici III/2797.


Organizace autobusové dopravy:

Úplnou uzavírkou na sil.č. III/2797 v místě žel. přejezdu P3098 budou dotčeny spoje linek 670363 (vybrané) a 670367 dopravce BusLine LK s.r.o. (celkem cca 12 obousměrných průjezdů spojů předmětným úsekem úplné uzavírky v pracovní den, žádný průjezd spojů v sobotu)

OD KÚ LK si vyhrazuje, aby byl průjezd spojům č. 1, 2 a 4 linky 670363 a spoji č. 2 linky 670367 před pondělním uzavřením žel. přejezdu P3098 bez komplikací umožněn

Po dobu úplné uzavírky na sil.č. III/2797 v místě železničního přejezdu P3098 v Doubí budou:

·         vybrané liché spoje linky 670363 vedeny po své pravidelné trase přes Lažany do zast. Čtveřín,Doubí,škola - sil.č. III/01016 - křiž. sil.č. 111/01016 a III/2797 - sil.č. III/2797 - křiž. sil.č. III/2797 a III/2799 - sil.č. 111/2797 - Přepeře - sil.č. III/2797 - OK Ohrazenice-Pyrám - sil.č. III/2797 - variantně možno obsloužit opět zast. Ohrazenice,,Pyrám - sil.č. III/2797 - křiž. sil.č. III/2797 a 1/10 - nájezd na sil.č. 1/10 - výjezd ze sil.č. 1/10 na 1/35 ve směru Liberec/Jablonec nad Nisou/ostatní tranzit - sil.č. 1/35 - exit Paceřice/Sychrov - sil.č. III/03527 - křiž. sil.č. III/03527 a III/2791 - sil.č. III/2791 - Husa - sil.č. 111/2791 - zast. Paceřice,Husa - dále již po pravidelné trase; obdobně, v opačném pořadí, pro vybrané sudé spoje v opačném směru

·         ostatní liché spoje linky 670363 vedeny po své pravidelné trase do zast. Ohrazenice,,Pyrám - OK Ohrazenice-Pyrám - nazpět po sil.č. 111/2797 ve směru Turnov-centrum - křiž. sil.č. III/2797 a 1/10 - nájezd na sil.č. 1/10 - výjezd ze sil.č. 1/10 na 1/35 ve směru Liberec/Jablonec nad Nisou/ostatní tranzit - sil.č. 1/35 - exit Paceřice/Sychrov - sil.č. III/03527 - křiž. sil.č. III/03527 a III/2791 - sil.č. III/2791 - Husa - sil.č. 111/2791 - zast. Paceřice,Husa - dále již po pravidelné trase; obdobně, v opačném pořadí, pro ostatní sudé spoje v opačném směru

·         lichý spoj linky 670367 veden po své pravidelné trase přes Lažany do zast. Čtveřín,Doubí,škola - sil.č. III/01016 - křiž. sil.č. III/01016 a III/2797 - sil.č. III/2797 - křiž. sil.č. 111/2797 a 111/2799 - sil.č. III/2797 - Přepeře - sil.č. III/2797 - OK Ohrazenice-Pyrám - sil.č. III/2797 - křiž. sil.č. III/2797 a 1/10, nájezd na sil.č. 1/10 - výjezd ze sil.č. 1/10 na 1/35 ve směru Liberec/Jablonec nad Nisou/ostatní tranzit

·         sil.č. 1/35 - exit Paceřice/Sychrov - sil.č. III/03527 - křiž. sil.č. III/03527 a III/2791 - sil.č. III/2791 - Husa - sil.č. III/2791 - zast. Paceřice,Husa - dále již po pravidelné trase; obdobně, v opačném pořadí, pro sudý spoj v opačném směru; dopravní úřad upozorňuje, že trasování spojů této linky se může ve výlukovém JŘ změnit jak z důvodu časových návazností na spoje jiných linek, tak i z důvodu tumusových uzlů, tzn., že nemusí být provedeno výše popsané „kolečko“ přes Lažany, Čtveřín a Přepeře, nýbrž je možné z Ohrazenic-Pyrámu najet přímo na sil.č. 1/10, resp. 1/35 (obdobně i pro sudý spoj v opačném směru)

 

OD KÚ LK upozorňuje, že paralelně s uzavírkou v Doubí u Turnova je nadále realizována náročná uzavírka na sil.č. III/2797 ul. Nádražní v Turnově, zasahující až do Ohrazenic; veškerá dopravní opatření související s touto uzavírkou nadále platí a dopravce je povinen se jimi řídit.

 

Po dobu úplné uzavírky dojde k dočasným změnám obsluhy minimálně u těchto zastávek PAD:

·         Čtveřín,Doubí,Jednota - neobsluhována bez náhrady; cestující budou odkázáni na nejbližší obsluhovanou zast. Čtveřín,Doubí,škola (vzdálená cca 550m)

·         Čtveřín,Doubí,žel. zast. - neobsluhována bez náhrady; cestující budou odkázáni na nejbližší obsluhovanou zast. Čtveřín,Doubí,škola (vzdálená cca l,2km), příp. na zast. Paceřice,Husa (vzdálená cca l,7km)

·         Lažany - variantně neobsluhována bez náhrady; cestující budou v těchto případech odkázáni na nejbližší obsluhovanou zast. Ohrazenice,,Pyrám (vzdálená cca l,2km)

·         Čtveřín,Doubí,škola - variantně neobsluhována bez náhrady; cestující budou odkázáni na nejbližší obsluhovou zast. Ohrazenice,,Pyrám (vzdálená cca 2km)27.04.2020: Informace k pálení biologického odpadu

Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty s pálením biologického odpadu (listí, větví, rostlinného odpadu apod.). Z hlediska pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.

Informace k pálení biologického odpadu najdete ZDE27.04.2020: Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

V neděli 10. května 2020 proběhne v naší obci sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

Sběr proběhne:
v Doubí u prodejny Jednota od 10,15 do 10,25
ve Čtveříně u autobusové zastávky od 11,05 do 11,15.


Odpad, který nebude osobně předán pracovníkovi sběrny, nebude ani odvezen. Proto je zakázáno umísťovat odpad na místo sběru před příjezdem a po odjezdu sběrny.

Přijímány budou následující složky komunálních odpadů:
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek včetně olejových filtrů
oleje a tuky
absorpční činidla
barvy, lepidla
pryskyřice
rozpouštědla 
kyseliny
zásady
léky a pesticidy
akumulátory
baterie
články a zářivky.

Vše musí být označeno, v uzavřených obalech a o objemu odpovídající provozu běžné domácnosti.
 

Nebudou přijímány elektroodpady, stavební odpady, eternit, azbest a asfalt, omítky, lepidla a nebezpečné odpady vzniklé při podnikatelské činnosti.


 


27.04.2020: Daň z nemovitých věcí na rok 2020

Finanční úřad pro Liberecký kraj oznamuje, že ode dne 27.4.2020 do dne 27.5.2020 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj v úředních hodinách (v pondělí od 8:00 do 17:00 a ve středu od 8:00 do 17:00 po telefonické domluvě) zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ na rok 2020.

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020

Informace k zasílání složenek, případně infromace k placení daní e-mailem

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2020


 


22.04.2020: ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje, že od 1.1.2021 přechází ze stávajícího způsobu výlepů plakátů na elektronickou formu oznámení:

 

 


Starší novinky
Znak obce

Znak obce

Kontakt

Obecní úřad Čtveřín
Čtveřín 95
463 45 Pěnčín
telefon:
485 146 118
e-mail:
obec@ctverin-doubi.cz
Datová schránka:
32ybu5x
IČO: 00672092
Číslo účtu:
126 346 7379 / 0800

Náhodný obrázek
Hasičská soutěž - 5
x
zobrazení: 459
známka: 0
Návštěvnost

Čtveřín - obecní úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl