Historie obce

Nejstarší osídlení

Počátky osídlení středního Pojizeří a Českého ráje jsou úzce spjaty s příchodem zemědělců mladší doby kamenné, kteří k nám přicházejí v šestém tisíciletí před naším letopočtem. Pro pravěkého člověka nastává zásadní zlom v jeho dosavadním životě. Z lovce – sběrače navštěvujícího naší oblast ve starší a střední době kamenné se stal relativně usedlý zemědělec, který počal zásadním způsobem měnit okolní krajinu. Zakládal své osady nejčastěji na jižních svazích sprašových návějí nebo v úrodných údolních nivách. Osada se skládala z několika tzv. dlouhých domů – chat stavěných z dřevěných kůlů, jejich stěny byly vypleteny proutím a omazány hlínou smíšenou s plevami. Tato tzv. mazanice bývá často nalézána při archeologickém výzkumu.

více...


Historie obce

Dějiny Čtveřína v nejstarších písemných pramenech

Obraz středního Pojizeří se v prvních písemných pramenech začíná rýsovat od 12. století. Osudy tohoto kraje byly spjaty s významnými šlechtickými rody a církevními řády, které se společně podílely na přetváření zdejší krajiny a ovlivňovaly život lidí, kteří zde našli svůj domov.

více...


Historie obce

Století před Bílou horou

Noví majitelé Čtveřína Heník z Valdštejna i jeho synové stáli v době vlády Jiřího z Poděrad vždy na straně tohoto panovníka a osobně se účastnili důležitých politických a vojenských událostí.

více...


Historie obce

Od Bílé hory k reformám feudálního státu

Po porážce stavovského povstání v roce 1620 začala stoupat hvězda slávy Albrechta z Valdštejna, který postupně uchvátil rozsáhlé majetky mnoha odsouzených českých pánů.

více...


Historie obce

Od obecní samosprávy k samostatnému státu

Vytvořením nových obcí většinou z několika vesnic, jejichž obyvatelé si od roku 1850 volili svou samosprávu, se změnil i společenský život venkova. Obecní samospráva v čele se starostou řešila vnitřní problémy obce. K místní obci Čtveřín bylo připojeno Doubí, dále Husa a Sychrov.

více...


Historie obce

Období první republiky

Čtveřín, k němuž byly nadále přičleněny osady Doubí, Husa a Sychrov, se co do počtu obyvatelstva téměř nezměnil. V době sčítání lidu v roce 1921 žilo v obci 829 obyvatel. V největším Čtveříně bylo 101 domů (469 obyvatel), menší Doubí mělo 34 čísla popisná (136 obyvatel).

více...


Historie obce

Poválečné období

Po válce převzal správu obce revoluční národní výbor v čele s předsedou A. Paseckým a místopředsedou A. Vélou. V prvních poválečných volbách v roce 1946 bylo zvoleno do místního národního výboru 6 zástupců komunistické strany, 2 za sociální demokracii, 5 členů strany národně socialistické a 2 zástupce měla strana lidová.

více...


Znak obce

Znak obce

Kontakt

Obec Čtveřín
Čtveřín 95
463 45 Pěnčín
telefon:
485 146 118
e-mail:
obec@ctverin-doubi.cz
Datová schránka:
32ybu5x
IČO: 00672092
Číslo účtu:
126 346 7379 / 0800

Náhodný obrázek
x - 10
x
zobrazení: 490
známka: 0
Návštěvnost

Čtveřín - obecní úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl